Dataingeniør Michael Schrøder, E.6.2.2.1 (I1) 

Foreslå en ændring: Dataingeniør Michael Schrøder, E.6.2.2.1 (I1)