Notater


Match 1 til 50 fra 535

      1 2 3 4 5 ... 11» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
1 "Landschaftseinnehmer" i Wien. Egen, Simon v. (I3173)
 
2 (Berlinske Tidende, fredag den 8. juli 1960)
("70 års dag" jd, C.2.2.2.3.2. d.18/10-2010)

Han siger, at han har haft det godt

Direktør Johs. Peter Schrøder, en københavner fra landet, fylder 70 og priser flid, arbejdslyst, andres tillid og hjemlig lykke.

Vi mødtes en aften i Det kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Dansk Broderskab, der er mere end 600 år gammelt og landets ældste forening.
Som vi sådan sad, fortalte direktør Johs. Peter Schrøder, der længe har været medlem af skydebrødrenes båd fine og fornøjelige laug, at han gik i sit 70. år.
Det ser for resten ingen på ham. Af ydre kunne han ligs så vel være en velholdt 60 årig, denne københavnske håndværksmester og forretningsmand, endnu u–grånet og med markerede træk.
- Vi tales ved til den tid. Det gjorde vi i denne uge, for Johs. Peter Schrøder har fødselsdag i morgen, den 9. juli.
Adskillige kender ham fra hans arbejde og hans ikke ganske få hverv. Men andre skal vide, hvem og hvorfra han er.
Det viste sig, at han havde et helt lille eventyr at fortælle. Historien om drengen, der ville i vej og arbejde sig frem.

Om at dykke ned

Johs. Peter Schrøder er administrende direktør i Aktieselskabet Emanuel Jensen og H. Schumacher, der driver en gammel københavnsk murer- og entreprenørforretning. Selv er han født på Kulgravgård i Sterrede, Rude by, Holsteinborg – Venslev sogn, Flakkebjerg herred.
Hans far hed C.C. Schrøder og var landmand, sparekassekasserer og sognerådsformand. Hans mor var født Lützen.
Efter denne præsentation sagde direktør Schrøder: - Firmaet Emanuel Jensen og H. Schumacher er fra 1891, og grundlæggerne er længst døde. De begyndte i Linnésgade. Vi driver fremdeles entreprenørvirksomheden og har året rundt et par hundrede mand i arbejde, murere, tømrere, smede og deres hjælpere, samt lærlinge.
Arkitekter tegner huse og vi bygger dem, den sag er ligetil.
- Hvad har De bygget?
- Et hav!
- Så må vi dykke ned.
- Vel, vi har bygget, og bygger villaer, boligkomplekser, fabrikker og meget andet. Vi har bygget syv otte kirker, de sidste den protestantiske Hyltebjerg Kirke i Hvidovre og den katolske St. Nikolai, også i Hvidovre.
Hvad har vi ellers bygget? Meget som sagt. Skal jeg sig for hvem?
- Ja, gør det.
- Så kan jeg nævne Nordisk Fjer, Nordisk Kabel, Glud og Marstrand, de store byggerier, men det sidste er så længe siden at er løgn. Vi har også bygget for store mejerier og vi bygger endelig Staunings Hus på Valeursvej i Hellerup, og n – sidst – stod vi for jernbetonarbejdet i Østifternes Kreditforening. Men det bliver vist for meget.
- Det kan være. Men det er rart at høre til en rund fødselsdag, der for mange er deres arbejdedes sidste dag, at en arbejdsglad mand fremdeles har nok at gøre.
- Mange tak!

Hans slægt

- De er fra landet. Nu må de sige hvordan de kom i gang.
- Vi var otte børn hjemme, jeg er den næstyngste. Kulgravgård var på 60-70 tønder land og ejes stadig af Grevskabet Holsteinsborg.
Min far døde allerede i 1012; han havde sukkersyge, og dengang var der ikke meget at stille op med sukkersyge. Min far var født i 1848 på Lolland, og vores familie går på hans side tilbage til 1810. Vi regner Anders Anker Schrøder, der var skovrider, for vores stamfader. Min bedstefar, Peter Jensen Schrøder der døde i år 1900, da han var 86, var forpagter på Frihedsminde på Lolland.
På ,min mors side er der – blandt andre – købmænd og præster. Vi har ført slægten tilbage til Mouritz Lützen, der døde i 1756 som kandestøber og organist i Saxkjøbing. Min morfar hed Palle Christian Lützen og døde i 1879, så ham har ikke kendt. Han var kancelliråd og overinspektør på grevskabet Christianssæde og Pederstrup, samt på baroniet Brahetrolleborg.
- Det var Deres slægt, direktør Schrøder, vi må tilbage til Dem selv.
- Ja, jeg gik altså i skole i Næstved, i realskolen dér og red frem og tilbage på en lille islandsk hest. Det var det nemmeste dengang. Da jeg var 15 kom jeg i lære under Holsteinborg Gods, der havde egne mestre. Jeg lærte tømrerfaget os siden også murer, og jeg har borgerskab i såvel tømrer- som murerfaget.
Men jeg må prøve at gøre en lang historie kort. Fra 1910 var jeg assistent hos Belysningsvæsnets hus i Vognmagergade, derefter var jeg svend hos forskellige mestre. I 1914 og 1915 var jeg i Grønland og byggede en lægebolig og en kirke. I 1917 blev jeg bygningskonstruktør fra Odense og blev kort efter ansat hos Emanuel Jensen & H. Schumacher. De to ældre herre var gode arbejdsgivere og gav mig nok at gøre; siden 1934 har jeg været direktør i firmaet.

Arbejde og flid

- Det er en nydelig karriere.
- Det var pænt af dem. Men er man født på landet, og kan man sit fag, og har man lyst til at arbejde, så går alting meget nemmere. Men vigtigst af alt var det, at firmaets to grundlæggere overdrog mig betroet arbejde og dermed fastslog, at de havde tillid til mig, for uden tillid og tilstrækkeligt meget at gøre og en rimelig selvstændighed slår selv ikke flid til.
- Nej, det er nok rigtigt, og i alt fald god borgerlig tale. Hvad foreslår De ved flid?
Hvad arbejdstid angår, er en sammenligning mellem før og nu umulig, fordi vor tid er en ganske anden end tiden, indtil for bare femog tyve år siden. Derfor lyder det måske mærkeligt, når jeg nu siger, at jeg mange gange har arbejdet i 18 timer, ja jeg faktisk var med døgnet rundt. Ferie var noget ukendt i min ungdom. Men man tog en fridag engang imellem helst om sommeren, og så tog man i skoven med pigen. Det er nu 50 år siden, at min kone og jeg mødtes første gang. Hun var datter af gårdejer Hans Christensen på Amager, der havde ti børn. Sådan flok var almindeligt dengang. Vi giftede os i 1918. Jeg traf min kone da hun var i huset hos doktor Johan Stage i Rude, det var egnens højt elekede læge og gjorde for syge mennesker alt, hvad kunne gøres.

På den grønne gren

- Direktør Schrøder, det er gået Dem vel her i livet.
- Ja, jeg har ingen grund til at klage-
Kommer man kun på den grønne gren ved at arbejde?
- Ja, det tror jeg. Og der er ingen forskel på nutid og fortid. Held kan spille en rolle, men arbejde og lyst og begreb om tingene er det vigtigste.
Alting er anderledes nu, men derover skal man ikke klage, og man skal ikke ønske sig svundne tider tilbage, for dengang havde få det godt; nu har mange det godt. Og det er selvfølgelig bedre.
- Hvad får De tiden til at gå med ud over Deres arbejde?
- Ved siden af? Jeg regner fremdeles mit arbejde for det væsentlige i min tilværelse. Så meget mere som jeg har et godt hjem og en god kone og to drenge som klarer sig selv- Og så har vi fem børnebørn, og hvad det betyder, det ved enhver bedstefar og bedstemor.
- De har mange hverv?
- Den slags følger jo med, så der behøver vi ikke at gå i enkeltheder. Men jeg er medlem af bestyrelsen i Københavns Grundejerforening, og repræsentant i Dansk Arbejdsgiverforening.
Det nytter ikke at De siger, at De ikke ser yngre ud, end De er.
- Hvad ved man om, hvordan man ser ud? Foran spejlet er alle yderst tilfreds med sig selv.

Morgenmand

- Hvordan holder De Dem i form?
- Ved mit arbejde, håber jeg. Men ellers gør jeg morgengymnastik. Der ud over lever jeg som de fleste danske. Jeg kan lide at se andre mennesker, jeg læser en smule, vi går i teateret, og så har jeg have både til mit hus i byen og til vores hus på landet.
- Hvad læser De?
- Jeg læser, hvad folk gør og begynder dagen med Berlinske Tidende. Det har jeg gjort i det sidste halvt hundrede år. Den tidlige morgenavis er en god ting, for jeg er morgenmand, for morgenstund har guld i mund, og guld betyder lykke.
Es.
 
Schrøder, Direktør Johannes Peter C.2.7 (I586)
 
3 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Dinsen Hansen, Hans C.2.2.2.2 (I862)
 
4 *) Christian Dinsen Hansen, cpr. nr. 180264-0419, er den 26/4 2016 blevet adopteret af Jens Dinsen, cpr.nr. 161237-0555, og har i denne forbindelse ændret sit navn til Christian Dinsen. Olsen, Claus (I1184)
 
5 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Østergaard f. Jensen, Nikolaj Egeskov C.2.7.2.2.1 (I1852)
 
6 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Østergaard f. Larsen, Louise Egeskov (I74)
 
7 1767 Præst i Glückstadt.
1775 Præst ved Petri Kirke i København. 
Manthey, Ludvig (I3102)
 
8 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Østergaard f. Schrøder, Anne-Marie C.2.7.2.2 (I1838)
 
9 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Hansen, Asta Arpe (I2171)
 
10 ????

Han kan muligvis være den, der er nævnt i optegnelserne over Optisk Telegrafstationer som er nævnt i Post & Tele Museums fortegnelse over samme:

Telegrafstation: Maribolille
Kommune: Tårnby; Sogn: Tårnby
Sandsynlig beliggenhed: Blev også benævnt Dragør, men lå på Maglebylille Mark nord for Dragør.
Besætning: Bestyrer Cand. jur. Frederik Carl Gram Schrøder (1781-1852).
Bemærkninger: Oprettet i 1807.  
Schrøder, Kammerraad Friederich Carl Gram (I2364)
 
11 Adopteret Schrøder, Svend Smidt (I391)
 
12 Adopteret Schrøder, Karen Margrethe Ulla (I434)
 
13 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nissen, Valli E.5.8.1.3 (I839)
 
14 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nissen, Lakshmi E.5.8.1.4 (I840)
 
15 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Petersen, Nanna Maria Schrøder E.5.6.3.1 (I808)
 
16 Adopteret Egeberg, Edith Astrid Elisabeth Steensgaard Carstensen (I2750)
 
17 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Bojsen-Møller, Signe Soon E.1.4.3.4 (I1496)
 
18 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Blegvad, Susanne Adina E.1.2.1.3 (I1339)
 
19 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Oksen, Navin Laub E.1.3.2.3 (I1390)
 
20 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Schrøder Lehmann Petersen, Maria del Carmen E.5.6.3.2 (I809)
 
21 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Schrøder, Dataingeniør Michael E.6.2.2.1 (I1)
 
22 Adresse:
14269 N.W.
19 Street, Pembroke Pines
Florida 33028, USA 
Schrøder, Poul Eggert Anker B.2.4.1 (I443)
 
23 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Adam de Villiers F. Schrøder, Contesse Adam de Villiers Vibeke Anker B.2.4.1.5 (I453)
 
24 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Christensen, Søren Foged E.5.5.3.3 (I778)
 
25 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Dinsen, Landskabsarkitekt Signe C.2.2.2.3.1 (I1174)
 
26 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Toksvig, Marie Louise Charlotte E.6.2.3.2 (I160)
 
27 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Schrøder, Simon E.5.6.1.3 (I797)
 
28 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Ravn, Christoffer Konstantin E.2.1.5.7.1 (I2211)
 
29 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Ravn, Alexander Konstantin E.2.1.5.7.2 (I2212)
 
30 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Ravn, Marie-Louise Konstantin E.2.1.5.7.3 (I2213)
 
31 Alle,der lærte Kirsten at kende kom til at holde af hende. Man kunne se hendes sjæl, fordi hun ejede hjertes oprigtighed.Hun duede ikke til at gå med maske.Det hun havde på hjerte måtte ud, om hun nok så meget havde stemningen imod sig.Mor havde en dyb natur, og livet var ingen let sag for hende. Når presset blev for stort, lukkede hun sig ude fra verden. I det hele taget var det ofte svært for hende at magte tilværelsen. I sin kærlighed var hun uden forbehold. Hun omfattede os alle med stor kærlighed, og ikke mindst børnene stod hende nær. Sælvom mor var plaget af sygdom, og ofte havde det vanskeligt med sig selv, så spredte hun alligevel lys og glæde omkring sig. Hun kunne le som få, og hendes latter smittede og kunne udløse en befriende munterhed der gjorde godt. Vi var lykkelige og taknemmelige for, at vi fik lov til at opleve nogle sidste dejlige måneder sammen med mor. Efter operationen var hun så glad og ligesom psykisk befriet. Denne sidste tid knyttede ogsa familien stærkere sammen, og der er vist ikke noget, der kunne have glædet mor mere.
(Uddrag af Lis´mindetale på begravelsesdagen.(F.4.2.2.) 
Schroeder, Kirsten Rolf F.4.2 (I1571)
 
32 Alma var, især i ægteskabets første år, til stor kunstnerisk inspiration for Rolf. Sin rige pernsonlighed udfoldede hun i sti hjem med sin smittende glæde over alt, hvad der var skønt, både for øje og øre. Hun havde særlig sans for at samstille douce farver. Hendes sinds faverige nuancer, båret af dyb alvor, udfoldede sig ved flyglet. Hun havde humoristisk sans og kunne lige til det sidste ramme sagens kerne. Hun fulgte sine børns virke med levende deltagelse(efter Rolfs død var særlig Erling hendes trofaste støtte) og glædede sig over sine børnebørn og til allersidst over oldebarnet. Hendes sind var følsomt og religiøst; i de senere år søgte hun, så ofte hun kunne Eliaskirken(Georg Bartholdy). Hun havde en sjælden evne til at sige Gud tak for alle ting, hvordan det end gik, og til at bede for alle sine kære; det gav fred i sindet også i den sidste svære tid, da hun ikke længere kunne være i sit hjem. Hun trøstede sig ved 2.Kor.12,9: "Min nåde er dig nok, kraften fuldkommes i magtesløshed." Eickhoff, Alma Ellen (I1569)
 
33 Andre kilder har Friedrich, Baron von Eggers som navn Eggers, Frederik Christian von (I2024)
 
34 Anna var opvokset i skovfogedboligen Silliumshave i Sd. Stenderup hvor faderen Friederich Ferdinand Schrøder var skovfoged. Da denne var bror til Wilhelm Schrøders far, skovrider Nis Andkier Schrøder, Ulfshus, var Wilhelm og Anna Catharina fætter og kusine.
Wilhelm og Anna grave findes på Odder kirkegård. 
Schrøder, Anna Catharina (I2464)
 
35 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Kristoffersen, Elektromekaniker Sven F.2.1.2.1 (I1406)
 
36 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Ravn, Alexander Konstantin E.2.1.5.7.2 (I2212)
 
37 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Rostrup, Instruktør Kaspar (I627)
 
38 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Funk, Lise (I794)
 
39 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Tarp Jensen, Kirsten Nete (I1623)
 
40 Apoteker i Helsingør,
Tolder i Næstved,
sidst Toldkontrollør i Helsingør 
Holten, Toldkontrollør Hans von (I2935)
 
41 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Steenberg, Arkitekt Charlie (I1601)
 
42 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Johnson, Billedhugger Per Almar (I2802)
 
43 Askov 1907, emaillør 1909-1910, sygeplejerske på Rigshospitalet 1913.
 
Konstantin-Hansen, Magdalene E.2.1 (I354)
 
44 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Ravn, Birgitte Konstantin E.2.1.5.6 (I2177)
 
45 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Scheibelein, Carsten (I2315)
 
46 Begges kister nedsat under prædikestolen i Frederikshald kirke. Familie F1323
 
47 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Olsen, Bente (I867)
 
48 Bjarne har taget efternavnet Ravn, men er født Nielsen. Nielsen, Bjarne Vestergaard (I2210)
 
49 Blev begravet fra Vartov. Til mindefesten skrev Bodil Lange:
Du pragtfuld var i dine velmagtsdage
med fryd vi tænker på den tid tilbage.
Hvor var du gavmild imod dine venner,
en mere trofast sjæl jeg ikke kender. 
Schrøder, Agnete F.3 (I812)
 
50 Bliver adopteret af:
lærer Mads Nicolaj Carl Steensgaard og hustru:
Johanne Maria Levring.
 
Egeberg, Edith Astrid Elisabeth Steensgaard Carstensen (I2750)
 

      1 2 3 4 5 ... 11» Næste»