Velkommen til www.schroeder.dk

Johannes E. Schrøders Slægtebog:

Schrøder Slægtsamfundet har nu åbnet for den digitale Slægtebog.Hvis du finder fejl eller mangler skal du endelig sige til, og hvis du gerne vil bidrage med at vedligholde en gren af det store træ, så kan vi bruge al den hjælp vi kan få.
Planen er at alle data i de gamle bøger skal findes i den digitale version. Og derefter skal vi følge op på de sidste par generationer så de også bliver interesserede i at kigge med.

Schrøder slægten har gennem mange år samlet og ført en Slægtebog.

I 1918 blev den første "Johannes E. Schrøders Slægtebog" udgivet af Frederik Schrøder.

I 1937 udgav Frederik en revideret 2.udg. med både de ældre og de yngre slægtled, samt et særtryk af "De ældre slægtled".
Særtrykket har jeg scannet og renskrevet i 2006: "Johannes E. Schrøders - Slægtebog - De ældre Slægtled" (PDF, 2 Mb).

I 1957 efter udsendelse af 9 rettelsesblade udgav han en revideret udgave der kun indeholder de yngre slægtled.

I 1971 efter endnu 6 tillægsblade udgav Frederik sin sidste revision af "De yngre Slægtled".

I 1987 blev den foreløbige sidste slægtebog udgivet af Schrøder Slægtssamfundet ved redaktion af Preben S. F. Schrøder.
Desværre var det dengang nødvendigt at udelade og afkorte levnedsbeskrivelser af afdøde slægtninge, da bogen omhandler 900 personer hvoraf 700 var nulevende.

I 1999 udkom et tillægsblad der indeholder alle rettelser fra 1987 til 1999, og der omtales en plan om at næste udgivelse skal være en ny opdateret bog.

I januar 2008 åbnede så den digitale Slægtebog du finder her på www.schroeder.dk/slaegt.

Andre links til information om slægten:

Om hjemmesiden:

schroeder.dk domænet driftes hos Wannafind hvor der også er adgang til WebMail, for dem der har en @schroeder.dk email konto.

Domænet ejes af Michael Schrøder (E.6.2.2.1)

Enkelte personers hjemmeside:

E.6.2.2.1 - Michael Schrøder - OZ1MIS